استاد دریا نوین

مدرس تذهیب و نقاشی ایرانی​

استاد دریا نوین، صنایع دستی، تذهیب ایرانی، آموزشگاه هنرافزا

……………….

کارشناس ارشد نقاشی/ کارشناس گرافیک

  • مدرس تذهیب و نقاشی در آتلیه شخصی و موسسه فنی و حرفه‌ای هنرافزا

رتبه یک و برنده جایزه بین‌المللی تذهیب ایرانی

برترین مهارت‌های مدرس

تذهیب ابرانی 100%
مدرس آموزشگاه 100%

دوره‌های مدرس