دوره آموزشی مهارت مهندسی با پایتون مقدماتی تا پیشرفته - استاد مهدی متقی پور
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان